top of page

BA - Besøksassistent

Hvem er vi?
Vi er omsorgspersoner som ønsker å gjøre hverdagen bedre for eldre og/eller for deg som trenger en person som løfter deg opp, som gir deg glede og er der for deg når du trenger det. Vi ønsker å skape hyggelig samvær med deg. Vi alle har en utdanning i helse og omsorg og har lang arbeidserfaring innen fagfeltet.

Hvem kan vi besøke?
Det er viktig med stabilitet, derfor har hver pasient sin fast BA.
Personer som bruker våre BA er eldre, personer med kroniske lidelser eller personer som trenger selskap, hjelp med noe, vi kan ta med på opplevelser eller turer.
Vi kommer til både privathjem og omsorgsinstitusjoner.
 
Vi tilbyr besøk:
- Ukentlig
- Hver andre uke
- En gang i mnd.
 
Tilleggsopplysning
Det er du eller nærmeste pårørende som bestemmer hvor ofte det er ønskelig med besøk.
Vi har også en logg-inn system hvor vi kan sende krypterte meldinger til hverandre eller om nærmeste pårørende har spørsmål og ikke har mulighet til å ringe.

Hva gjør vi under besøket?
Første time setter oss ned og prater litt om hva du ønsker å gjøre, setter noen mål og legger opp en plan. Noen trenger hjelp til å lese da synet har blitt svakere, vi kan bli med på en gåtur, spille sjakk, kort, mm.. Det er viktig med en god samtale og planlegging slik at den tiden vi er med deg blir brukt fullt ut akkurat slik du ønsker.
Vi vil være din nye støttespiller og venn. Har du aktiviteter som du er usikker på om vi kan hjelpe, ta gjerne kontakt med oss. Vi kan også legge en plan sammen etter behov.

Bestill time på nettet og skriv gjerne kort om hva du ønsker.

bottom of page